translation missing: nl.general.password_page.opening_soon

Beste klanten van Luuqx.com, Bij vonnis van de rechtbank Gelderland van 28 april 2021 zijn de faillissementen van de vennootschap onder firma S&B E-Commerce, tevens handelend onder de naam LuuQx, en haar vennoten de heer Stephan de heer Van den Boom uitgesproken. Mr. C.R.G. Gäbler van Poelmann van den Broek Advocaten te Nijmegen werd aangesteld als curator. Op dit moment onderzoekt de curator of er een doorstart mogelijk is. - Bestellen Vooralsnog zijn alle activiteiten stilgelegd door de curator. Plaats dus géén bestellingen meer in deze webshop. Heeft u een bestelling geplaatst, maar nog niets ontvangen? Het is onzeker of uw bestelling nog geleverd wordt, op dit moment is er géén geld beschikbaar. U kunt uw vordering indienen bij de curator via c.gabler@pvdb.nl. Stuur het betalingsbewijs en het bestelformulier als bijlage bij uw e-mail mee. - Retouren Mocht u een product retour hebben gestuurd en nog geen geld teruggestort gekregen, dan is het onzeker of u uw geld nog terug krijgt. Op dit moment er daarvoor geen geld meer beschikbaar. U kunt uw vordering indienen bij de curator via c.gabler@pvdb.nl en voeg daarbij het betalingsbewijs en het retourbewijs. De curator raadt u in ieder geval af om nog retouren terug te sturen. - Defecten en garanties Mocht u een defect product geleverd hebben gekregen, dan kunt zich het beste rechtstreeks richten tot de importeur of leverancier. Eventuele vorderingen kunt u eveneens indienen bij de curator via c.gabler@pvdb.nl. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kunt u zich richten tot de curator via c.gabler@pvdb.nl